Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euryclubiona subsultans (Thorell, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od zachodniej Europy po Japonię. Żyje w lasach iglastych – pod korą i na gałęziach drzew, rzadziej we mchu i ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1873, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937); Pojezierze Pomorskie (Menge 1873); Pojezierze Mazurskie (Schenkel-Haas 1928); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Lebert 1875, Petrusewicz 1937, Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jachno 1872, Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937, Łuczak 1959); Wyżyna Małopolska (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Lebert 1875, Dahl 1902, Harnisch 1925, Dahl 1935, Pilawski 1962); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1875a, Fickert 1876, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937)