Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hahnia parva Kulczyński, 1882
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z Wysp Owczych, Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Niemiec i nadbałtyckich republik ZSRR. Żyje wśród kosodrzewiny w wysokich g6rach oraz na torfowiskach wysokich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Pax 1937a); Tatry: Dol. Stawów Gąsienicowych (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937)

Uwagi:
Tatry: Dolina Stawów Gąsienicowych ‒ locus typicus!