Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psammitis sabulosa (Hahn, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek zachodnio palearktyczny, znany z całej Europy, północnej Afryki i Azji Środkowej. Żyje na skąpo porośniętych wydmach. Dane w katalogu Petrusewicza o występowaniu w Krośnie wątpliwe – nikt tego gatunku stamtąd nie podawał.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1850, Menge 1875, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka: Puszcza Kampinoska (W. Staręga*), Warszawa (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Chrzanów (W. Kulczyński*), Kraków (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni: Skawina (W. Kulczyński*); Beskid Wschodni: Krosno (Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1876, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b)