Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Synaema globosum (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny o charakterze południowym – nie występuje w północnej Europie (Wyspy Brytyjskie, Skandynawia) i północnej Syberii. U nas łowiony rzadko, być może przez Polskę przebiega północna granica zasięgu. Żyje w suchych i ciepłych biotopach, na kwiatach i liściach niskich roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Hesse 1939); Dolny Śląsk: Oława (Fickert 1876), Wrocław (Fickert 1876); Górny Śląsk: Chrząstowice ad Opole (Fickert 1876); Beskid Zachodni: Krzyszkowice ad Wieliczka (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937), Skawina (W. Kulczyński*); Beskid Wschodni: Przemyśl (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Bösenberg 1902); «Galicja» (Kulczyński 1882b)