Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philodromus aureolus (Clerck, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek holarktyczny, jeden z najpospolitszych u nas pająków. Żyje w lasach sosnowych na gałęziach i pniach drzew. Duża zmienność osobnicza i prawdopodobnie rozwojowa była przyczyną wyróżniania w obrębie omawianego gatunku wielu «odmian», «form» i «podgatunków», a nawet uważania go za «superspecies» i w związku z tym dzielenia na kilka gatunków (np. Braun 1965). Wobec braku jasnych i jednoznacznych kryteriów odróżniających poszczególne taksony oraz braku różnic w biologii przyjmujemy, iż chodzi tu o jeden gatunek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1874, Menge 1850, Menge 1874, Enderlein 1908, Schenkel-Haas 1928, Petrusewicz 1937, Łuczak 1954, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Hesse 1936, Hesse 1937, Hesse 1939, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Schenkel-Haas 1928, Mikulska 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Dziabaszewska 1961, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Łuczak 1960, Łuczak 1966, Prószyński 1961c, Braun 1965, Gałecka 1966); Podlasie (Kajak 1960); Dolny Śląsk (Gerhardt 1923, Pilawski 1963); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Lebert 1875, Petrusewicz 1937, Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Braun 1965); Wyżyna Małopolska (Braun 1965, Burzyński 1965); Góry Świętokrzyskie (W. Kulczyński*); Roztocze (Wajgiel 1867, Wajgiel 1874); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Lebert 1875, Bösenberg 1902, Dahl 1902, Schenkel 1929, Dahl 1935, Pilawski 1963, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Beskid Wschodni (Wajgiel 1867, Wajgiel 1874, Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Petrusewicz 1937, Braun 1965); Bieszczady (W. Kulczyński, W. Staręga*); Tatry (Nowicki 1869, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1876, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937); «Krakowskie» (Braun 1965); «Polska» (Chyzer, Kulczyński 1891, Braun 1965)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Philodromus micans MENGE, 1874