Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Philodromus aureolus (Clerck, 1758)
Opis w KFP:
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek holarktyczny, jeden z najpospolitszych u nas pająków. Żyje w lasach sosnowych na gałęziach i pniach drzew. Duża zmienność osobnicza i prawdopodobnie rozwojowa była przyczyną wyróżniania w obrębie omawianego gatunku wielu «odmian», «form» i «podgatunków», a nawet uważania go za «superspecies» i w związku z tym dzielenia na kilka gatunków (np. Braun 1965). Wobec braku jasnych i jednoznacznych kryteriów odróżniających poszczególne taksony oraz braku różnic w biologii przyjmujemy, iż chodzi tu o jeden gatunek.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 33, 16 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Menge 1874, Menge 1850, Menge 1874, Enderlein 1908, Schenkel-Haas 1928, Petrusewicz 1937, Łuczak 1954, Dziabaszewski 1965
KFP 33, 16 Pojezierze Pomorskie Grentzenberg 1896, Hesse 1936, Hesse 1937, Hesse 1939, Engel 1938
KFP 33, 16 Pojezierze Mazurskie Schenkel-Haas 1928, Mikulska 1955
KFP 33, 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Dziabaszewska 1961, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963
KFP 33, 16 Nizina Mazowiecka Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Łuczak 1960, Łuczak 1966, Prószyński 1961c, Braun 1965, Gałecka 1966
KFP 33, 16 Podlasie Kajak 1960
KFP 33, 16 Dolny Śląsk Gerhardt 1923, Pilawski 1963
KFP 33, 16 Wzgórza Trzebnickie Pilawski 1967
KFP 33, 16 Górny Śląsk Lebert 1875, Petrusewicz 1937, Pilawski 1961
KFP 33, 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Braun 1965
KFP 33, 16 Wyżyna Małopolska Braun 1965, Burzyński 1965
KFP 33, 16 Góry Świętokrzyskie W. Kulczyński*
KFP 33, 16 Roztocze Wajgiel 1867, Wajgiel 1874
KFP 33, 16 Nizina Sandomierska Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Sudety Zachodnie Fickert 1875b, Lebert 1875, Bösenberg 1902, Dahl 1902, Schenkel 1929, Dahl 1935, Pilawski 1963, Pilawski 1966
KFP 33, 16 Beskid Zachodni Nowicki 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Kotlina Nowotarska Kulczyński 1881
KFP 33, 16 Beskid Wschodni Wajgiel 1867, Wajgiel 1874, Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Petrusewicz 1937, Braun 1965
KFP 33, 16 Bieszczady W. Kulczyński, W. Staręga*
KFP 33, 16 Tatry Nowicki 1869, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 «Śląsk» Fickert 1876, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 «Krakowskie» Braun 1965
KFP 33, 16 «Polska» Chyzer, Kulczyński 1891, Braun 1965

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Philodromus micans MENGE, 1874