Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-zachodniosyberyjski, znany z północnej i środkowej Europy (równoleżnikowo: od Francji po Rosję), południowo-zachodniej Syberii i Himalajów. Żyje w lasach sosnowych, a zwłaszcza na ich skrajach, na nasłonecznionych pniach drzew.
Dane Taczanowskiego (1866) i Kulczyńskiego (1872, także Wajgiel 1874) o występowaniu w Polsce niepewnego gatunku Philodromus corticinus (C. L. Koch, 1837) odnoszą się niewątpliwie do Philodromus fuscomarginatus (D. G.) – obaj ci autorzy zmienili później w zbiorach swe oznaczenia. Przez analogię zaliczamy tu także dane Ohlerta (1867) i Miedzińskiego (1934).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1874, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1936, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Ohlert 1867, Mikulska 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Dziabaszewska 1961); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Breymeyer 1966a); Dolny Śląsk (Gerhardt 1923, Gerhardt 1924a); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Dahl 1935); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); «Śląsk» (Bösenberg 1902); «Galicja» (Kulczyński 1882b)