Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-zachodniosyberyjski, znany z północnej i środkowej Europy (równoleżnikowo: od Francji po Rosję), południowo-zachodniej Syberii i Himalajów. Żyje w lasach sosnowych, a zwłaszcza na ich skrajach, na nasłonecznionych pniach drzew.
Dane Taczanowskiego (1866) i Kulczyńskiego (1872, także Wajgiel 1874) o występowaniu w Polsce niepewnego gatunku Philodromus corticinus (C. L. Koch, 1837) odnoszą się niewątpliwie do Philodromus fuscomarginatus (D. G.) – obaj ci autorzy zmienili później w zbiorach swe oznaczenia. Przez analogię zaliczamy tu także dane Ohlerta (1867) i Miedzińskiego (1934).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 33, 16 Pobrzeże Bałtyku Menge 1874, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965
KFP 33, 16 Pojezierze Pomorskie Hesse 1936, Engel 1938
KFP 33, 16 Pojezierze Mazurskie Ohlert 1867, Mikulska 1955
KFP 33, 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Miedziński 1934, Dziabaszewska 1961
KFP 33, 16 Nizina Mazowiecka Taczanowski 1866, Breymeyer 1966a
KFP 33, 16 Dolny Śląsk Gerhardt 1923, Gerhardt 1924a
KFP 33, 16 Wzgórza Trzebnickie Fickert 1876, Pilawski 1967
KFP 33, 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953
KFP 33, 16 Nizina Sandomierska Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Sudety Zachodnie Dahl 1935
KFP 33, 16 Beskid Zachodni Kulczyński 1876
KFP 33, 16 Beskid Wschodni W. Kulczyński*
KFP 33, 16 «Śląsk» Bösenberg 1902
KFP 33, 16 «Galicja» Kulczyński 1882b