Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek dość rzadko spotykany, chociaż znany z prawie całej Europy (od Portugalii po Ukrainę i od Włoch po Danię) oraz z Azji Mniejszej. Żyje na pniach drzew, parkanach i płotach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Simon 1868, Simon 1876); Dolny Śląsk: Wrocław (Lebert 1875, Fickert 1876); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Simon 1876); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński 1890)