Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski o dużej zmienności osobniczej – w Polsce występuje w dwóch odmianach różniących się ubarwieniem i niezbyt istotnymi szczegółami budowy narządowa kopulacyjnych. Odmiana czarna żyje na skalistych stokach, zwłaszcza wapiennych, szara na wydmach i w innych biotopach piaszczystych, także w lasach sosnowych. Obie odmiany lubią miejsca dobrze nasłonecznione. Opis obu odmian i analizę zmienności podaje Prószyński (1970c), jednakże wartość systematyczna obu form nie jest jeszcze dostatecznie pewna i gatunek wymaga dalszych badan.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1876); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Taczanowski 1867, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961c, Prószyński 1970c); Podlasie (W. Staręga*); Dolny Śląsk (Prószyński 1970c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Wyżyna Małopolska (J. Prószyński*); Góry Świętokrzyskie (J. Prószyński*); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Fickert 1876); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Kulczyński 1884, Prószyński 1970c); «Galicja» (Kulczyński 1890); «Polska» (Simon 1868, Simon 1876, Prószyński 1970c)