Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Pospolity gatunek palearktyczny. Żyje w zbiornikach stojącej, czystej wody, zarówno słodkiej jak i słonawej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1871, Dahl 1937, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Seligo 1931, Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Demel 1923); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Lorec 1938); Podlasie (W. Staręga*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Gerhardt 1921); Górny Śląsk (Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Wyżyna Małopolska (Pawłowski 1958); Nizina Sandomierska (Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Sudety Zachodnie (Arndt 1929); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); «Galicja» (Kulczyński 1882b); «Śląsk» (Dahl 1937, Petrusewicz 1937)