Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euophrys erratica (Walckenaer, 1826)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od zachodniej Europy po wschodnią Syberię i Chiny. Żyje w suchych biotopach: w lasach na pniach drzew, w górach na kamienistych (najczęściej wapiennych) stokach. W Tatrach dochodzi do 1800 m n.p.m.
F. Dahl (1912) uznał nazwy Aranea callida Walckenaer, 1802, i Attus erraticus Walckenaer, 1826, za synonimy i jako poprawną nazwę tego gatunku przyjął pierwszą. Wobec braku okazów typowych synonimizacji tej nie można uważać za całkowicie pewną, a że nazwa «erratica» była powszechnie używana na określenie omawianej formy, my też ją przyjmujemy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1876, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Podlasie (W. Staręga*); Dolny Śląsk (Lebert 1875); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Kulczyński 1884, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925); Beskid Zachodni (Fickert 1876, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Pieniny (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Kulczyński 1884); «Śląsk» (Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1890)