Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heliophanus flavipes (Hahn, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od zachodniej Europy po Azję Środkową i jezioro Bajkał na Syberii. Żyje w różnych środowiskach ‒ w trawie, mchu, ściółce, na krzewach i gałęziach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Dahl 1901a, Hesse 1936, Hesse 1937, Hesse 1939, Petrusewicz 1937, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961c); Podlasie (Kajak 1960); Dolny Śląsk (Pilawski 1963); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1963, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937, Łuczak 1958, Łuczak 1959); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1884, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Bieszczady (S. Pilawski, W. Staręga*); Tatry (W. Kulczyński*); «Polska» (Simon 1868)