Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pellenes nigrociliatus (L. Koch, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Zgodnie z najnowszymi badaniami (Prószyński 1970c) var. bilunulata Sim. nie różni się od formy typowej, a podstawą do jej wyróżnienia była indywidualna zmienność ubarwienia okazu badanego przez Simona.
Toruń to pierwsze w Polsce stanowisko tego niezwykle interesującego pająka. Jak stwierdziła odkrywczyni, samice tego gatunku składają jaja w pustych muszlach ślimaków, zawieszonych na roślinach przy pomocy nici pajęczyny na wysokości koło 20 cm nad ziemią. Sposób chronienia jaj w zawieszonej muszli i samo zawieszanie są sensacją arachnologiczną i potwierdzają wcześniejsze dane L. Kocha (1875), który pisze, iż Zimmermann obserwował kokony tego pająka w suchych, skręconych liściach zaczepionych na źdźbłach traw. Koch nie przywiązywał jednak większej wagi do tych obserwacji.
Kilkadziesiąt samic tego gatunku znaleziono na nasłonecznionej, trawiastej skarpie przydrożnej w pobliżu lasu sosnowego na przedmieściu Torunia.
Gatunek południowoeuropejski, na północ od Alp, Sudetów i Karpat pojedyncze, izolowane stanowiska.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Denis, Mikulska 1960, Mikulska 1961c, Mikulska 1961d, Prószyński 1970c)