Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philaeus chrysops (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Piękny ten pająk, o krwistoczerwonym odwłoku samców, jest gatunkiem śródziemnomorskim i w południowej Europie jest jednym z najpospolitszych gatunków Salticidae w nasłonecznionych środowiskach trawiastych (np. w południowej Francji nad rzeką Durance koło Avignon ‒ obserwacja J. Prószyńskiego, czy w bułgarskiej Macedonii, na górze Kožuh koło Petrič ‒ obserwacja W. Staręgi. Jego zwarty zasięg obejmuje kraje śródziemnomorskie i czarnomorskie. Na północ od tego obszaru występuje na izolowanych stanowiskach, sięgając aż po nadbałtyckie republiki ZSRR. W Polsce znany początkowo tylko z Pienin, co sprowokowało Kuntzego (1934) do wyrażenia następującej opinii, którą cytujemy jako przestrogę dla zoogeografow ‒ entuzjastow: « ... sądzę, że pewnym jest, iż w zachodniej Małopolsce nigdzie nie żyje poza tym pasmem [Pieniny], a również za nieprawdopodobne uważam, aby jeszcze został gdzieś stwierdzony na ziemiach polskich». Dalsze badania wykazały go na Nizinie Sandomierskiej i na Mazowszu i raczej skłonni jesteśmy oczekiwać go na izolowanych, kserotermicznych stanowiskach w całym kraju. Spotykany rzadko i w pojedynczych osobnikach, żyje w środowiskach dobrze nasłonecznionych, piaszczystych, skąpo porośniętych trawą lub porostami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Puszcza Kampinoska (Prószyński 1961c, Łuczak 1966), Warszawa (Simon 1868, Simon 1876, Prószyński 1961c, Prószyński 1970c), ad Warszawa (Simon 1868, Simon 1876, Prószyński 1961c, Prószyński 1970c); Nizina Sandomierska: Rozwadów (Prószyński 1961c, Prószyński 1970c); Sudety Zachodnie: Cieplice Śląskie Zdrój (Lebert 1875, Fickert 1876, Bösenberg 1903), Góry Bystrzyckie (Harnisch 1925); Pieniny (Kulczyński 1884, Kulczyński 1890, Kuntze 1934, Petrusewicz 1937)