Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy, Syberii Zachodniej, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Żyje w piaszczystych, skąpo zarośniętych i dobrze nasłonecznionych biotopach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1850, Menge 1876); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961c); Podlasie (W. Staręga*); Dolny Śląsk (Dahl 1926); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Nizina Sandomierska (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Sudety Zachodnie (Schenkel 1929); Beskid Zachodni (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Beskid Wschodni (Koch 1870, Nowicki 1870, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b, Kulczyński 1890); «Polska»: terra typica! dla Attus luteo-fasciatus SIMON, 1871 (Simon 1868, Simon 1871, Simon 1876, Petrusewicz 1937, Prószyński 1970c)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Aelurops fasciata var. Obscurata MENGE, 1876
«Polska»: terra typica! dla Attus luteo-fasciatus SIMON, 1871