Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Arctosa figurata (Simon, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany poza Polską, z Francji, Niemiec, Austrii, Jugosławii, Węgier, Rumunii i europejskiej części ZSRR. Żyje w suchych, piaszczystych biotopach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni: Beskid Śląski (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937)