Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy, północnej Azji po Japonię i Ameryki Północnej, pospolity w całym kraju. Żyje na roślinach w miejscach wilgotnych i słonecznych – na brzegach wód i na łąkach. Samice budują charakterystyczne oprzędy na wierzchołkach traw.
Omawiany gatunek był często mylony z Sitticus rupicola (C. L. K.) i Sitticus caricis (Westr.), od których rożni się sposobem życia i wewnętrzną budową narządów rozrodczych samic, ale zewnętrznie jest do nich bardzo podobny. Dane o występowaniu Sitticus floricola (C. L. K.) w Tatrach i Karkonoszach oraz wszelkie obserwacje «pod kamieniami» czy «na skałach» są błędne i odnoszą się zapewne do Sitticus rupicola (C. L. K.), natomiast wzmianki o Sitticus rupicola (C. L. K.) na wilgotnych łąkach i roślinności nadbrzeżnej odnoszą się do omawianego gatunku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1876, Petrusewicz 1937, Łuczak 1954); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Demel 1924, Mikulska 1955, Mikulska, Dembińska, Piątkowska 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Kajak, Łuczak 1961, Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (M. Czajka, S. Pilawski*); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (S. Pilawski*); Nizina Sandomierska (Kulczyński 1876, Kulczyński 1884, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Lebert 1875); Beskid Zachodni (Kulczyński 1884); Beskid Wschodni (Kulczyński 1884, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Staręga*); «Śląsk» (Fickert 1876); «Galicja» (Kulczyński 1882b, Kulczyński 1890); «Polska» (Simon 1868)