Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitticus rupicola (C.L. Koch, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Europejsko-syberyjski gatunek górski, spotykany w Polsce we wszystkich górach, na wysokości 500‒1700 m n.p.m. Wszelkie dane o występowaniu na nizinach, bądź w innych biotopach niż podany poniżej odnoszą się niewątpliwie do pokrewnego Sitticus floricola (C. L. K.) ‒ patrz uwagi przy tamtym gatunku. Żyje na ściankach skalnych i dużych głazach, w miejscach nasłonecznionych ale z przynajmniej niewielką ilością roślin. Samice budują oprzędy, często koloniami, pod kamieniami leżącymi na powierzchni skał lub innych kamieni ‒ jest to miejsce, gdzie można zebrać je masowo.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Dahl M. 1926. Spinnentiere oder Arachnoidea. I: Springspinnen (Salticidae). Die Tierwelt Deutschlands, 3. Jena, VI+55 pp., 159 ff.

Dahl M. 1935. Araneae und Opiliones. In: Dahl M., HEDICKE H., KÄSTNER A., MARCUS E. und SCHULTZE P., VITZTHUM Graf H. Zur Kenntnis der Spinnemiere Schlesiens. (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionida, Acarina, Tardigrada). SB. Ges. Naturf. Fr., Berlin, 1934, pp. 337‒353.

Fickert C. 1875b. Myriapoden und Araneiden vom Kamme des Riesengebirges. Ein Beitrag zur Faunistik der subalpinen Region Schlesiens. Breslau, IV + 47 + III pp., 1 t.

Fickert C. 1876. Verzeichniss der schlesischen Spinnen. Z. Ent., Breslau, N. F., 5, pp. 46-76.

Koch L. 1870. Beiträge zur Kenntniss der Arachnidenfauna Galiziens. Jahrb. K. K. Gelehrt. Ges. Krak. (Roczn. Ces.-Kró1. T.N.Krak.), Kraków, 41#, 56 pp.

Kulczyński W. 1881. Wykaz pająków z Tatr, Babiej Góry i Karpat szlązkich z uwzględnieniem pionowego rozsiedlenia pająków żyjących w Galicji zachodniej. Spr. Kom. Fiz., Kraków, 15, pp. 1‒75.

Kulczyński W. 1882b. Spinnen aus der Tatra und den Westlichen Beskiden. Kraków, 34 pp.

Kulczyński W. 1884. Conspectus Attoidarum Galiciae. Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji. Rozpr. Spr. Wydz. Mat. Przyr. Akad. Um., Kraków, 12, pp. 136‒232, tt. 7‒8 (23 ff).

Kulczyński W. 1890. Galicyjskie pająki z rodziny Salticoidae. Spr. Gimn. Św. Jacka, Kraków, 1890, 33 pp, (odbitka).

Nowicki M. 1868. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Spr. Kom. Fiz., Kraków, 2, pp. (77)‒(91).

Nowicki M. 1870. Zapiski faunicze. Spr. Kom. Fiz., Kraków, 4, pp. (1)‒(28).

Petrusewicz K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens. Festschr. E. STRAND, 3 Riga, pp. 140‒216.

Pilawski S. 1962. Wstępne badania pająków w Karkonoskim Parku Narodowym. Acta Univ. Wratisl., Zool., Wrocław, 1, pp. 181‒188, 1 tab.

Schenkel E. 1929. Spinnen vom Riesengebirge, gesammelt von E. NIELSEN. Ent. Meddel., København, 16, pp. 335‒338, 2 ff.

Wajgiel L. 1868. Spis pająków. Spr. Kom. Fiz., Kraków, 2, pp. (153)‒(155).

Wajgiel L. 1874. Pajęczaki galicyjskie. Kołomyja, 36 pp.

Zacharias O. 1890. Zur Kenntnis der niederen Tierwelt des Riesengebirges nebst vergleichenden Ausblicken. Forschung. Z. Deutsch. Landes- u. Volksk., Stuttgart, 4, pp. 399‒433, 6 ff.