Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitticus rupicola (C.L. Koch, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Europejsko-syberyjski gatunek górski, spotykany w Polsce we wszystkich górach, na wysokości 500‒1700 m n.p.m. Wszelkie dane o występowaniu na nizinach, bądź w innych biotopach niż podany poniżej odnoszą się niewątpliwie do pokrewnego Sitticus floricola (C. L. K.) ‒ patrz uwagi przy tamtym gatunku. Żyje na ściankach skalnych i dużych głazach, w miejscach nasłonecznionych ale z przynajmniej niewielką ilością roślin. Samice budują oprzędy, często koloniami, pod kamieniami leżącymi na powierzchni skał lub innych kamieni ‒ jest to miejsce, gdzie można zebrać je masowo.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.