Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek ten, słynna «tarantula», w Polsce najprawdopodobniej nie występuje. Wzmianka L. Kocha (1870), oparta na błędnym oznaczeniu, została bezkrytycznie powtórzona przez Nowickiego oraz, pomimo sprostowania podanego przez Chyzera i Kulczyńskiego, przez Petrusewicza i Kratochvíla. Trudno dojść, na czym oparte są wzmianki Pongrácza i stanowiska zaznaczone na mapie Kratochvíla, jednak wobec braku jakichkolwiek dowod6w czy wiarygodnych argumentów nie można ich uznać za całkowicie pewne. Zasięg omawianej formy obejmuje wschodnią Palearktykę, od Austrii, Jugosławii, Węgier, Czechosłowacji j Ukrainy do Chin, a nawet Indii. Pająk ten żyje na stepach i w podobnych środowiskach, w norkach wygrzebanych w ziemi.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kratochvíl 1951); Wyżyna Lubelska (Pongrácz 1923); Roztocze (Pongrácz 1923); Nizina Sandomierska (Kratochvíl 1951); Beskid Zachodni: Nowy Sącz (Koch 1870, Nowicki 1870, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937, Kratochvíl 1951)