Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
Opis w KFP:
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek ten, słynna «tarantula», w Polsce najprawdopodobniej nie występuje. Wzmianka L. Kocha (1870), oparta na błędnym oznaczeniu, została bezkrytycznie powtórzona przez Nowickiego oraz, pomimo sprostowania podanego przez Chyzera i Kulczyńskiego, przez Petrusewicza i Kratochvíla. Trudno dojść, na czym oparte są wzmianki Pongrácza i stanowiska zaznaczone na mapie Kratochvíla, jednak wobec braku jakichkolwiek dowod6w czy wiarygodnych argumentów nie można ich uznać za całkowicie pewne. Zasięg omawianej formy obejmuje wschodnią Palearktykę, od Austrii, Jugosławii, Węgier, Czechosłowacji j Ukrainy do Chin, a nawet Indii. Pająk ten żyje na stepach i w podobnych środowiskach, w norkach wygrzebanych w ziemi.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kratochvíl 1951); Wyżyna Lubelska (Pongrácz 1923); Roztocze (Pongrácz 1923); Nizina Sandomierska (Kratochvíl 1951); Beskid Zachodni: Nowy Sącz (Koch 1870, Nowicki 1870, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937, Kratochvíl 1951)