Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny, nieznany jednak z Afryki północnej. Żyje na ziemi wśród traw, często na polach uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1877, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1936, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (T. Thorell*); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Bösenberg 1902, Dahl 1908, Pilawski 1963); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1963, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Dahl 1908, Schenkel 1929); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Petrusewicz 1937); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937, Wolska 1957); «Galicja» (Koch 1871)

Uwagi:
Nizina Sandomierska: Rzeszów ‒ locus typicus! (restr. nov.) dla Lycosa decipiens L. KOCH, 1870