Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pardosa arenicola (O. Pickard-Cambridge, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek o niedostatecznie znanym rozmieszczeniu, podawany z Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii oraz Czechosłowacji i Rumunii. Według najnowszych badań (G. H. Locket ‒ informacja ustna) nie jest to odrębny gatunek, lecz jedynie forma gatunku Pardosa agricola (Thorell).
Żyje na piaskach skąpo porośniętych trawą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: jez. Sławskie. pow. Wschowa (Stępczak 1962)