Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek prawdopodobnie borealno-górski, znany z gór Europy Środkowej (Alpy, Sudety, Karpaty) oraz z Syberii. W Tatrach Żyje w strefie lasów górskich i kosodrzewiny, w pasmie wysokości 1000-1800 m n.p.m. (Kulczyński 1881). Kryje się najczęściej pod korą butwiejących pniaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: