Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Callobius claustrarius claustrarius (Hahn, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Podgatunek nominatywny znany jest z prawie całej Palearktyki (bez północnej Afryki). Na Półwyspie Bałkańskim zastępuje go drugi podgatunek, Callobius claustrarius balcanicus (Drensky, 1940). Żyje pod kamieniami w wilgotnych i cienistych lasach. Częściej spotykany na Wyżynach i w niższych partiach gór.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1871, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Menge 1850); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Dolny Śląsk (Seidel 1849, Bednarz, Czajka 1966b, Czajka 1966b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jachno 1872, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Fickert 1876, Lebert 1875, Dahl 1902, Schenkel 1929, Dahl 1935, Pilawski 1962, Pilawski 1965, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Książkówna 1936, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Kotlina Nowotarska (W. Kulczyński*); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Pieniny (W. Kulczyński*); Tatry (Nowicki 1869, Nowicki 1870, Koch 1870, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937, Łomnicki 1962); «Śląsk» (Fickert 1876, Petrusewicz 1937)