Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od Islandii i Francji po Kamczatkę, Kuryle i Japonię. Żyje na dość wilgotnych łąkach i polanach oraz na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1878, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937); Pojezierze Mazurskie (Mikulska 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Seidel 1848b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Juszczyk 1950, W. Kulczyński*); Nizina Sandomierska (Baran 1933, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Fickert 1876, Bösenberg 1902, Dahl 1908, Dahl, Dahl 1927, Schenkel 1929, Pilawski 1962); Sudety Wschodnie (Dahl 1908); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Juszczyk 1950); Beskid Wschodni (Petrusewicz 1937, W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937)