Mapa Bioróżnorodności
Pająki Polski
Podsumowanie
Rodziny
38
Rodzaje
317
Gatunki
863
Rekordy
5816
Publikacje
268

Strona Główna

O Inicjatywie

Araneae Poloniae to inicjatywa naukowa, powstała w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Tworzą go specjaliści - pracownicy krajowych instytucji naukowych.

Cel i zakres działań

Nasz cel to tworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie pająków (Araneae). Wykorzystujemy wszelkie dostępne udokumentowane informacje o rozmieszczeniu i biologii gatunków. Główne źródła to publikacje naukowe, okazy w kolekcjach przyrodniczych i potwierdzone fotograficznie obserwacje. Efekty działań dostępne są poprzez bazę danych Mapa Bioróżnorodności oraz w formie publikacji.

Baza danych

Punktem wyjścia była Część XXXIII Katalogu Fauny Polski (KFP) — nr 16 wydany w roku 1971 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, autorstwa wybitnych polskich arachnologów, profesora Jerzego Prószyńskiego oraz profesora Wojciecha Staręgi. Przetworzona treść Katalogu stanowi rdzeń Bazy Araneae@PL, prezentowany na tej stronie. Drugi etap to włączenie bazy pająków do projektu Mapa Bioróżnorodności, gdzie dane archiwalne będą stopniowo uzupełniane oraz uzupełniane przez informacje aktualne Baza BioMap (od Biodiversity Map).