Mapa Bioróżnorodności
Pająki Polski
Podsumowanie
Rodziny
38
Rodzaje
317
Gatunki
863
Rekordy
5816
Publikacje
268
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Prace zakończone

 • Prace zbiorowe
 • Aktualizacja taksonomii
 • Rozbudowa bazy Araneae@PL oraz jej integracja z pozostałymi grupami taksonomicznymi w ramach Bazy BioMap (od Biodiversity Map)
  • hierarchiczna struktura taksonów
  • rozbudowana synonimika
  • system filtrów i narzędzi wyszukiwania
  • mapy statyczne i dynamiczne w różnych układach generalizacji
 • Pozyskanie nowych danych o rozmieszczeniu gatunków (rekordów) z publikacji i kolekcji okazów

Prace trwające

 • Geokodowanie pozyskanych rekordów
 • Rozwój aplikacji BioMap Connect do wprowadzania i edycji danych on-line w bazie

Zadania stałe

 • Aktualizacja taksonomii poszczególnych grup i kontrola wykazu gatunków krajowych
 • Pozyskiwanie nowych danych o rozmieszczeniu