Mapa Bioróżnorodności
Pająki Polski
Podsumowanie
Rodziny
38
Rodzaje
317
Gatunki
863
Rekordy
5816
Publikacje
268
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Podsumowanie

Digitalizacja objęła poświęconą pająkom XXXIII część, nr 16 Katalogu Fauny Polski (KFP), wydany w roku 1971 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Był to punkt wyjścia do dalszych działań i podstawa dla systemu informacyjnego Bazy [email protected], który dał początek Mapie Bioróżnorodności. Udało się nam przetworzyć wielki zbiór informacji archiwalnych do postaci cyfrowej, dzięki czemu uzyskały one nową formę i w pewnym sensie drugie życie.

Przebieg prac

Proces digitalizacji składał się z następujących etapów, realizowanych przez różne osoby i ośrodki:

  1. skanowanie — MiIZ
  2. rozpoznawanie pisma (OCR) — MiIZ
  3. korekta błędów OCR — MiIZ, UP-H w Siedlcach, UW
  4. przetworzenie tekstu do postaci bazy — UW>
  5. budowa aplikacji sieciowej do obsługi bazy — UW

››› Dostęp do treści KFP