Mapa Bioróżnorodności
Pająki Polski
Podsumowanie
Rodziny
38
Rodzaje
317
Gatunki
863
Rekordy
5816
Publikacje
268
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Baza Bibliografii Entomologicznej

Jednym z celów Araneae Poloniae jest utworzenie wykazu publikacji dotyczących pająków oraz umożliwienie dostępu do treści jak największej ich liczby. Treść publikacji to z jednej strony cyfrowa wersja oryginału, a z drugiej zawarte w niej dane, dotyczące rozmieszczenia gatunków (rekordy).
Służy temu Baza Bibliografii Entomologicznej, wchodząca w skład Mapy Bioróżnorodności. Poniżej prezentujemy publikacje o szczególnym znaczeniu dla Inicjatywy.

Digitalizowana treść KFP

Podstawowe źródła przyjętego układu taksonomicznego

Efekty działań prowadzonych w ramach Inicjatywy